Svet 29 Nastavitve

Hitrost igre 1
Hitrost enot 1
Poruši zgradbo Aktivno
Morala Aktivno (ne temelji na času)
milisekunde Aktivno
Limit lažnih napadov 1% točk vasi
Sistem raziskav Poenostavljene raziskave
Cerkev Aktivno
Dosežki Aktivno
samorazvijajoče barbarske vasi Aktivno do 3000 točk
Bonusne vasi izboljšane bonusne vasi
Čas za preklic napadov 10 minut
Čas za preklic trgovanja 5 minut
Nočni bonus Aktivne od 0:00 do 7:00
Zaščita pred napadi za začetnike 5 dni
Največje razmerje napadalci : branilci Neaktivno
Zastave Aktivno
Plenjenje Aktivno

Enote

Lokostrelci Neaktivno
Sistem izvidnikov Izvidniki lahko odkrijejo enote, zgradbe, surovine in tuje enote.
Paladin Aktivno, lahko se priuči sposobnosti
Milica Aktivno

Plemič

Kupljeno z uporabo Zlatniki
Največja razdalja, ki jo lahko naredi plemič 1000 polj
Znižanje lojalnosti ob napadu s PL 20-35
Rast lojalnosti na uro 1

Konfiguracija

Omejitev števila članov na pleme 60
Čuvanje računa Aktivno
Omejitve čuvanja računa Omeje dostop po tem, ko je bil račun čuvan 60 dni v zadnjih 120 dni.
Prosto trgovanje Neomejeno
Možnost izbire začetne lokacije Aktivno
Pogoji za zmago Po 180 dneh, mora eno pleme držati vsaj 60% vasi igralcev
Datum začetka maj 18,2017 09:30